OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

Hizmetler

OHSAS 18001:2007

İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi

OHSAS 18001:2007 Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için kurumların çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. OHSAS 18001, iş yerlerinde meydana gelebilecek olası iş kazası riskini en aza indirmek ve "İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir.

OHSAS 18001 her ne kadar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile entegre kurulup uygulansa da, ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

• Kuruluşun faaliyetleri ile alakalı olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oluşturması gereken,
• Bir İSG yönetim sistemini kurmayı, uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen,
• Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamayı amaçlayan,
• İSG standardına ve iş güvenliği kanunlarına uygunluğunu göstermek isteyen
her kuruluş OHSAS 18001´e ihtiyaç duyar.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları:
• İşyerinin olumsuz çalışma koşulları kaynaklanan kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar,
• Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,
• İş kazası ve meslek hastalıklarının yüksek maliyetlerinin en aza indirir,
• İhracatta karşılaşılan engellerin en aza indirgenmesini sağlar,
• Çalışanların katılım ve motivasyonunu arttırır,
• İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıpların en aza indirilmesini sağlar,
• İşletmelerde yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılarak işletme güvenliğini sağlar,
• Ulusal / uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlar,
• Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratır,
• Rekabet üstünlüğü sağlar,
• İlgili mevzuat ve yasal gerekliliklerin şartlarını sağlayarak, resmi makamlar nazarında kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini sağlar.

ŞİMDİ BAŞVURUN

OHSAS 18001

OHSAS 18001 Belge

OHSAS 18001 Belge

OHSAS 18001 Belge

OHSAS 18001 Belge