ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

Hizmetler

ISO 22000:2005

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. Bu standard, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için interaktif iletişim, sistem yönetimi, ön gereksinim programları ve HACCP prensipleri gibi ihtiyaçları tanımlamaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; bakanlık üretim izin teftişleri, İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İyi Hijyen Uygulamaları (GHP), İyi Catering Uygulamaları (GCP), Su Ürünleri Uygulamaları (BAP) ve Gıda Üretim Yerleri Hijyen ve Sanitasyon Sistemi (ISO 13027) için de temel teşkil etmektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları:
• Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
• Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
• Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için data toplama ve kontrol
• Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
• Pazarda güven kazanma
• Uluslararası ilişkilerde artış
• Rekabet gücü kazanma
• Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
• Yönetim etkinliğini artırma
• Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama
• Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
• Etkin zaman yönetimi
• Zarar gören madde miktarında azalma
• Tüketiciyi bilinçlendirme
• Etkin stok kontrolü ve data sağlama
• Etkin müşteri hizmeti

ŞİMDİ BAŞVURUN

ISO 22000

ISO 22000 Belge

ISO 22000 Belge

ISO 22000 Belge

ISO 22000 Belge