ISO 28001 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

Hizmetler

ISO 28001:2007

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi

ISO 28001 uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Kuruluşun, tedarik zinciri güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile entegre ederek, risklerin etkin yönetilmesini hedefler. Ayrıca, Avrupa Birliği içinde ithalat ve ihracat yapan şirketler için hayati öneme sahip AEO (EU Authorised Economic Operator) sertifikasını alabilmek için gereken şartların karşılanmasında büyük destek olur.

İşletmeler son yıllarda tedarik zincirine uygun yapının verilmesi sonucunda müşteri hizmet seviyelerinin iyileştirebileceğini, sistemdeki fazla envanterin azaltılabileceğini ve işletme ağındaki gereksiz maliyetlerin kısılabileceğini görmüş ve tedarik zincirine önem vermişlerdir. Bu tür kuruluşlar için, tedarik zincirine ilişkin risklerin doğru belirlenmesi ve etkin yönetimi, iş sürekliliği açısından büyük öneme sahiptir.

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, yönetim sistemleri standartları model alınarak hazırlanmıştır. Böylece risk değerlendirme temelli yönetim sistemlerini uygulayan birçok kuruluş, bu yeni standardı uygulamaya alırken benzer yaklaşım ile çalışabilecek ve tedarik zinciri ile ilgili riskleri değerlendirebilecektir.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi'nin Faydaları:
• Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin doğru bir şekilde belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın minimumda gerçekleşmesini sağlar.
• Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğinizi ispatlayarak kolaylık sağlar.
• AEO başvurularında birçok gereklilik standart ile aynı çizgide olduğundan, yasal otoritelerin kuruluşunuza olan güvenini artırır.
• Ürün/hizmet sağladığınız kuruluşların size olan güvenini arttırır.
• Sigorta kuruluşlarının güvenini arttırır, sigorta maliyetlerinizi azaltır.
• Sisteminizin belgelendirilmesi kuruluşun bütünsel imajına katkıda bulunur.
• Müşteri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yolu ile müşterilerin tatmin düzeylerinde artışlar sağlar.

ŞİMDİ BAŞVURUN

ISO 28001

ISO 28001 Belge

ISO 28001 Belge

ISO 28001 Belge

ISO 28001 Belge