ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi & SA 8000

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

Hizmetler

ISO 26000:2010

Sosyal Sorumluluk
Yönetim Sistemi

Daha önce SA 8000 Standardı olarak bilinen ve Kasım 2010‘da Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından ilk defa yayınlanan ISO 26000:2010 standardı, sosyal sorumluluk terimleri ve uygulamaları üzerinde anlaşmaya varılmış olan ilk resmi belge özelliğini taşımaktadır. ISO 26000'i benimseyen bir kurumun yapacağı tüm sürdürülebilirlik faaliyetleri için alt yapısı hazır hale gelir ve en önemlisi, ISO 26000'i benimseyen kurum sosyal-çevresel katma değerini artırmakta ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaktadır.

ISO 26000, sadece özel sektör için oluşturulmamıştır.Kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere tüm kurumların yararlanabileceği bir kılavuzdur. İşletmelerin, kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin yararlanabileceği kılavuz niteliğindeki ISO 26000 standardı , sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen sosyal sorumluluk kavramlarının tamamlayıcısı olmuştur.

ISO 26000 standardı yedi temel konu üzerinde durur. Standartta bu konu başlıklarının altında kurumun yapması gereken faaliyetleri belirleme ve uygulama süreçleri anlatılmaktadır vee bu süreçler her kurumun değerleri ve iş alanına göre belirlenmek zorundadır. Söz konusu başlıklar şunlardır:
• Organizasyonel Yönetişim
• İnsan Hakları
• Çalışan Uygulamaları
• Çevre
• Adil Çalışma Uygulamaları
• Tüketici Meseleleri
• Toplumsal Katılım ve Gelişme

ISO 26000, hâlihazırda var olan diğer sosyal sorumluluk inisiyatiflerini destekliyor ve bunlara alternatif olmadığını belirtiyor. Yayınlandığı tarihten bu yana ISO 26000'in ortaklık anlaşması imzaladığı kurum ve platformlar:
• Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)
• Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
• Global Reporting Initiative (GRI)

Kısacası ISO 26000, kurumsal kimlikleriyle ve itibarlarıyla var olmak isteyen tüm kuruluşlar için artık bir gerekliliktir. Ayrıca özellikle uluslararası pazarlarda boy gösteren kurumlar için ciddi bir itibar göstergesidir.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi'nin Faydaları:
• Sosyal sorumluluk ve çalışanlarınıza etik ve küresel standartlara uygun muammele konusunda kararlılığınızı kanıtlar.
• Tedarik zincirinizin yönetimini ve performansını iyileştirir.
• Kurumsal imaj ve itibarınızı maksimize eder.
• Küresel standartlara uymanızı sağlar ve ihmal, itibar kaybı ve olası dava risklerini azaltır.
• Kurumsal vizyonunuzu destekler ve çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve paydaşlarınızın bağlılığını geliştirir ve pekiştirir.
• Uluslararası ihaleler için teklif verirken veya yeni işlere uyum sağlamak için yerel olarak genişlerken, uygun sosyal sorumluluğu göstermenizi sağlar.
• Müşteri nezdinde rekabet avantajı sağlar.

ŞİMDİ BAŞVURUN

ISO 26000

ISO 26000 Belge

ISO 26000 Belge

ISO 26000 Belge

ISO 26000 Belge