ISO 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

Hizmetler

ISO 17024:2012

Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu

ISO 17024 standardı, personel belgelendirme ve sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır. ISO 45013:1989 standardının yerini alan ISO 17024 standardı; ISO 17025 ve ISO 17020 akreditasyon standartları gibi sertifikasyon ve belgelendirme kuruluşlarının uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartları belirlemektedir.

Özellikle ülkemizde ardı ardına yayımlanan ve dahası da yolda olan kanun ve mevzuatlarla, mesleki yeterlilik konusunda personel belgelendirmesi başlıca sektörler için zorunlu hale gelmektedir. Bu süreçte ISO 17024 akrediteli bir personel belgelendirme kurumu olmak; müşterisi yasal yükümlülükler ile kendiliğinden oluşan ve personel belgelendirme kurumları sayısının azlığı ile farklı kapsamlarda yetki konusundan ötürü rekabetin az olduğu bir sektörde, kısa vadede geri dönüşün alınabileceği ussal ve sağlam bir yatırım olarak değerlendirilmektedir. Nitekim her geçen gün daha fazla firma, yasal zorunluluklara ek olarak, bir uzmanla birlikte iş yapmanın ön şartı kapsamında; o personelin yetkinliğine ilişkin kanıt olan uzmanlık belgesini talep etmektedir.

ISO 17024 standardı ‘personel yetenekleri’ konusunda faydalı bir yaklaşım içerisindedir. Bu yaklaşım, kuruluş için iş performansını önemli düzeyde arttırarak, personel belgelendirmenin önemini ve değerini de ortaya koymaktadır. Standart, personel belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için kalite yönetim sistemi için bir dizi şart da içermekte ve belgelendirme şemasının geliştirilmesi ve düzenlenmesini de içeren belirli gereklilikler doğrultusunda, personel belgelendiren kuruluşta aranan şartları ortaya koymaktadır.

ISO 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Standardı'nın Faydaları:
• Tüm dünyada geçerliliğe sahip belge ve sertifikalar verebileceksiniz.
• Ülkemizde personel belgelendirme yetkisine haiz kurumlardan biri haline geleceksiniz.
• Türkiye'de ardı ardına çıkan ve çıkacak yeni kanun ve mevzuatların oluşturduğu hazır müşterili bir pazarda, yetki sahibi sayılı kurumlardan biri haline geleceksiniz.
• Kuruluşunuzun uluslararası geçerliliğe sahip bir akreditasyon sertifikası olacak.
• AB uyum sürecinde karşınıza çıkan ve çıkacak olan zorunluluklara karşı hazırlıklı olacak, belgelendirme faaliyetlerinize ara vermek zorunda kalmayacaksınız.
• Kuruluşunuz benzer alanda faaliyet yürüten firmalara karşı pazarda üstünlük sağlayacak.
• Akreditasyon kurumu aracılığıyla kuruluşunuzun tanıtımını yapmış olacaksınız.
• Belgelendirme işleyişine ilişkin tüm şartlar tanımlanarak, belgelendirme sürecinin daha nitelikli bir hal alması sağlanacak.
• Yapılan sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin mevzuata uyumlu ve tarafsızlığı ile bağımsızlığı üçüncü taraflarca onaylanmış bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.
• Bir yönetim sisteminin oluşturulması ve tüm kayıtların düzenli bir şekilde tutulması sağlanacak.

ŞİMDİ BAŞVURUN

ISO 17024

ISO 17024 Belge

ISO 17024 Belge

ISO 17024 Belge