Yönetim Sistemleri Denetimleri ve Yönetim Temsilciliği

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

Hizmetler

Harici Sistem Denetimleri

Yönetim sistemleri yatırımdır; kurumlara verimlilik, kalite, tasarruf, prestij ve karlılık gibi pek çok fayda kazandıracaktır. Fakat her yatırımda olduğu gibi yönetim sistemlerinin de bir bedeli vardır ve sistemlerin bedeli daha ziyade emek, bilgi ve zamanın karmasından oluşur. Bu yüzden kurumsallaşan organizasyonlarda yönetim sistemlerinin icrası ve kontrolü için ek departmanlar kurulmakta ve sırf sisteme yönelik istihdam sağlanmaktadır. Ancak hem ülkemizde kalite konusunda yetişmiş personelin azlığı, hem kapsamlı bir denetçi havuzu oluşturmanın yüksek maliyetli ve zor olması, hem de kalite konusunun ileri derecede uzmanlık gerektirecek kadar derin olması sebebiyle, pek çok kurum kalite ve sistem faaliyetleri için dış kaynak (outsource) kullanır. Outsource ihtiyaçlarının başında ise sistem kurulumu ve denetim konuları gelmektedir.

Yönetim Sistemleri denetimleri üçe ayrılır: Birinci Taraf Denetimleri: Kurumun kendi sistemini denetlemek için yapılan iç tetkiklerdir. İç Tetkik olarak da bilinir. İkinci Taraf Denetimleri: Kurumun tedarikçileri denetlemesidir. Dış Tetkik olarak da bilinir. Üçüncü Taraf Denetimleri: Kurumdan veya kurumun dahil olduğu iş ağından bağımsız odakların yaptığı denetimlerdir. Bağımsız Denetim olarak da bilinir.

Yönetim sistemlerinin bizzat başdenetçiler tarafından sağlıklı şekilde denetlenmesi ve onların yönlendirmeleri doğrultusunda iyileştirilmesi için kurumlar Harici Sistem Denetimi hizmeti alırlar. Böylece sistemlerin bağımsız bir bakış açısıyla ve uzman bilgisiyle değerlendirilmesi sağlanır.

Ayrıca sistemin üçüncü taraf denetiminden evvel gözden geçirilmesi ve eksikliklerin düzeltilmesi için ön denetim söz konusudur. Kurumun belgelendirme denetimine daha hazırlıklı girmesi ve belgelendirme sürecinin sekteye uğramaması için de dış kaynaklı denetimler tercih edilir.

Pek çok kurum kalite prensipleri çerçevesinde tedarikçilerini denetlemektedir. İşletme ile tedarikçisi arasındaki bağın zedelenmemesi, ilişkilerin subjektif sonuçlara sebep olmaması ve tetkikin sağlıklı şekilde yapılması amaçlarıyla denetimin dış kaynaklı yapılması istenir.

INTERCERT, yönetim sistemlerinin, yapılan yatırıma cevap verecek kadar düzgün işlemesi ve denetimlerin güvenilir kılınması, sağlıklı ve objektif veriler elde edilmesi ve kurumların düşük maliyetle yüksek tetkik verimi elde edebilmeleri için, Harici Sistem Denetimleri hizmeti vermektedir. Kurumunuzun tamamına, belirli departmanlara veya tedarikçilerinize yönelik tetkikler, bizzat bu işin uzmanı başdenetçilerimiz ve profesyonel ağımızda bulunan dış denetçiler tarafından yapılmaktadır.

Harici Sistem Denetimi hizmeti verilen standartlar şunlardır:

Harici Sistem Denetimi'nin Faydaları:
• Denetimlerin güvenilir ve objektif olarak gerçekleşmesini sağlar.
• Denetim sonucu sağlıklı ve kullanılabilir veri ortaya çıkarır.
• Organizasyonel yükü hafifletir.
• Kalite departmanının iyileştirmelere ve düzeltmelere odaklanmasını sağlar.
• Denetimin, işin gerçek uzmanları tarafından yapılması ile sistem kalitesi artar.
• Sistem iyileştirmelerine zemin hazırlar.
• Karmaşık problemlerin ve domino etkilerinin saptanmasına ve çözülmesine yardımcı olur.
• İşletme körlüğünü önler.
• Problemleri gizleme, erteleme, kişileri kayırma, sorumluluktan kaçma ve benzeri riskleri bertaraf eder.
• Örgütsel iletişimin ve tedarikçi ilişkilerinin zedelenmesini önler.
• Departmanlara zaman ve emek tasarrufu sağlar.
• Belgelendirme süreçlerini hızlandırır ve kolaylaştırır.
• Toplam uygunsuzluk niceliğini düşürür
• Kalitenin tedarikçiden başlayarak son ürüne kadar artması sağlanır.
• Kalite departmanı personelini geliştirir.
• Kaliteye yapılan yatırımın geri dönüşünü artırır.
• Denetçi havuzu oluşturmaktan çok daha düşük maliyetlidir.

INTERCERT'in sunduğu bir diğer hizmetse; Dış Yönetim Temsilciliği'dir. Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan bu kavram, özellikle batı dünyasında yıllardır rağbet gören ve faydaları kanıtlanmış bir uygulamadır. Yönetim sistemleri icrasının ciddi anlamda bilgi ve tecrübe gerektirmesi, kalite alanında deneyimli iş gücüne sahip olmanın zor ve maliyetli olması, prosedürler ile çalışanlar arasında görülen direnç ve çatışmalar, kurulan sistemlerin standartlara uygun şekilde yürütülebilmesi, ve objektif, uzman ve sağlıklı yönlendirmenin getirileri gibi sebep ve amaçlardan ötürü, bünyesinde geniş kalite güvence departmanları bulundurmayan kurumlar yönetim temsilciliği görevini profesyonellere devreder.

Harici denetimler hususunda sıralanan tüm faydalar, Dış Yönetim Temsilciliği için de geçerlidir ve özellikle yönetim sistemlerinden gerçek anlamda verim bekleyen kurumsal firmalar tarafından tercih edilmektedir.

ŞİMDİ BAŞVURUN