AS 9100 Uzay ve Havacılık Kalite Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

Hizmetler

AS 9100 Rev C

Uzay ve Havacılık
Kalite Yönetim Sistemi

Uzay ve havacılık sektöründe ISO 9001 standardının şartlarının üzerine çıkan, bu şartları sektörün gereklerine göre tanımlayan, ilave şartlar içeren bu standart, Amerika’da AS 9100, Avrupa’da EN 9100 uzak doğuda ise SJAC 9100 adı altında yayımlanmıştır.

Bir kuruluşun, uzay ve havacılık sanayi tedarik zincirinde mal veya hizmet üreten bir halka olarak yer alabilmesi için, AS 9100 sertifikasyonuna sahip olması gereklidir. AS 9100’e göre belgelenen kuruluşlar, onaylı tedarikçi olarak Uluslararası Havacılık Kalite Grubu’nun (IAQG) OASIS veritabanına kaydedilir.

Bir kalite yönetim sisteminin temel gereksinimleri yanı sıra, AS 9100 standardının ana konuları şu şekilde özetlenebilir:
• Konfigürasyon yönetimi sistemi: Ürünlerin, kullanım ömürleri boyunca, fonksiyon ve yapım aşamalarının izlenmesi
• Kullanılan hammadde ve prosedürler, araçlar, personelin niteliklerine ilişkin izlenebilirlik
• Müşteriler ve yetkililerin gereklerine uyumlu hale getirilmesi için emniyet ve fonksiyon tanımı
• Risk analizi ve değerlendirmesi

Son derece düzenli havacılık sektörü, uyguladığı kesin talep ve kontroller ile uçak, ekipman, malzeme, hizmet ve faaliyetlerin emniyetini ve güvenilirliğini sağlar. Bunun anlamı, etkin yönetim sistemleri olan tedarikçilere fazlasıyla güvenmeleridir. Aslında, havacılık ekipmanı alıcıları, tedarikçilerinin AS 9100, AS 9120 veya AS 9003 belgesine sahip olmalarını şart koşmaktadır.

AS 9100 Uzay ve Havacılık Kalite Yönetim Sistemi'nin Faydaları:
• Havacılık ve uzay sektöründe ürün ve süreç kalitesi ile ilgili tedarik zincirini iyileştirir,
• Havacılık ve uzay endüstrisinde yaygın ve tutarlı uluslar arası kalite sistem gerekliliklerini içermektedir,
• Tedarikçi kalitesinde güven sağlar,
• Belgelendirme denetimleri için referans standart olma özelliğine sahiptir,
• Küresel pazarda kabul edilir bir standart olma özelliğine sahiptir,
• Müşteri memnuniyetini öncelikli kılan süreç odaklı denetim için alt yapı oluşturur,
• Rekabet avantajı sağlar.

ŞİMDİ BAŞVURUN

AS 9100

AS 9100 Belge

AS 9100 Belge

AS 9100 Belge

AS 9100 Belge