İSG

Risk Analizi

Hizmetler

İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, personel sayısı ve sektör ayrımı olmaksızın tüm kurumlar, dernekler, tesisler, şirketler ve hatta apartman, iş hanı, AVM gibi birimler, çeşitli düzey ve kapsamlarda İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları yapmak zorundadır. Kurumların sorumlu oldukları kanun maddeleri, kurumun dahil olduğu sektörün risk sınıfına göre belirlenir. Tüm sınıfların yapması gereken ortak uygulamalar arasında ise risk analizleri, acil durum eylem planları, personel eğitimleri, isg ekibi oluşturulması ve benzeri işlemler sayılabilir. Aslında kurumlardan istenen, bu sayılanlarla beraber kanunun sorumlu tuttuğu diğer yükümlülükleri de kapsayacak şekilde temel bir İSG sistemi kurmaları ve uygulamalarıdır.

INTERCERT, bünyesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetki almış İş Güvenliği uzmanları ve OHSAS 18001 başdenetçileri tarafından yapılan çalışmalarla, C tehlike sınıfına giren tüm kurumların ve apartmanların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Yukarıda belirtilen çerçevede temel bir İSG dokümantasyonundan, tam teşekküllü OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ne kadar, ihtiyacınız olan çerçevede hizmet sunmaktadır. Daha yüksek tehlike sınıflarına mensup kurumlar içinse, OHSAS 18001 sistem kurulumları dahilinde çözüm ortağı olan OSGB'ler ile beraber çalışmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle çalışanların maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bir metodolojidir. Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici personelin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha insanî bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan kapsamlı bir çalışma gerektirir. İşyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle; işyerinde doğabilecek iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç gereçlerin noksansız bulundurulmasını öngören, genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu ve çalışanların da öngörülen tedbirlerle ilgi olarak usul ve şartlara uymalarını isteyen bir kavramdır. Genel anlamda, hem çalışanları korumayı, hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünü olarak düşünülmelidir.

ŞİMDİ BAŞVURUN