TSE Belgesi ve TSEK Belgesi (TSE Markalama), TSE EX Belgesi,

TSE Belgesi: Türk Standartları Enstitüsü'nce yapılan TSE (Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi) ve TSEK (Kriterlere Uygunluk Belgesi) ürün test ve belgelendirmeleri.

Hizmetler

TSE & TSEK Belgeleri

TSE Belgesi - Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi

TSE Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Belgesi, Türk Standartları nezdinde gerçekleşen bir sürece sahiptir. Öncelikle üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır. Akabinde ilgili standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir. Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir. Bir yılın sonunda ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır. Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

TSE Belgesi - Kriterlere Uygunluk Belgesi

TSEK Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. Türk Standardlarının kapsamında olmayan tüm ürünlerde ilgili belgelendirme kriteri hazırlanarak TSEK belgelendirmesi yapılabilir.

Süreç, üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesiyle başlar. İlgili belgelendirme kriterinin öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir ve muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 yıl olan TSEK Kritere Uygunluk Belgesi verilir. Bir yıl sonra ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır. Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

TSE Belgelerinin Faydaları:
• Maliyette düşüş ve ticarette artış,
• Pazara ulaşmada kolaylık,
• Pazarda hız,
• Tüketici nezdinde güven,
• Güvenli ürünün garantisi,
• Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj.

Türk Standartları Enstitüsü nezdinde gerçekleştirdiğimiz diğer işlemler:

ŞİMDİ BAŞVURUN

TSE

TSEK

TSE Belgesi

TSEK Belgesi