Tip Onay İşlemleri

Tip Onay Yönetmeliği'nin kapsamı dışında kalan karayolu araçlarının muafiyetinin ispatlanması ve ithalat izni için bakanlık ve enstitü tarafından verilen belgeler.

Hizmetler

Tip Onay Muafiyeti

Tip Onay Muafiyeti kısaca; Tip Onay Yönetmeliği'nin kapsamı dışında kalan karayolu araçlarının muafiyetinin ispatlanması ve ithalat izni için bakanlık ve enstitü tarafından verilen belgeleri kapsar.

Otomotiv ürünleri başta olmak üzere belirli ürünler Tip Onay Belgesi gerektirmektedir. Ancak özellikleri ve kullanım alanları itibariyle Tip Onay Yönetmeliği'nin kapsamı dışında kalan mal ve bileşenlerde, Tip Onay Belgesi’nden muaf olduğunu gösteren bir yazının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi ile ithalat yapılabilmektedir.

Tip Onay Muafiyeti işlemleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Sanayi Genel Müdürlüğü nezdinde yapılmaktadır.

ŞİMDİ BAŞVURUN