ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

Hizmetler

ISO 14001:2004

Çevre Yönetim Sistemi

Bu standard, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar. Bu standard, kuruluşun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği çevre boyutlarına uygulanır. Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi için oluşturulan yönetim sistemidir. Çevre ile ilgili fırsatların ve risklerin verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluşturur ve sanayi kuruluşlarının çevreye verdikleri zararı da mümkün olan en az seviyeye indirerek, enerji ve ham tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

ISO 14001, sistematik çevre yönetimine ilişkin olarak uluslararası alanda tanınmış bir standarttır ve kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır ISO 14001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 sistemini kolaylıkla mevcut sistemine entegre edebilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin Faydaları:
• Ulusal ve/veya uluslar arası mevzuatlara uyumun arttırır.
• Çevresel performansı arttırır.
• Market stratejileri sağlar.
• Uluslar arası rekabette avantaj sağlar.
• İşletmenin itibarı ve pazar payı artar.
• Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını sağlar.
• Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılmasını ve verimliliğin arttırılmasını sağlar.
• Acil durumlarda( deprem, sel, yangın vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılmasını sağlar.
• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlar.
• İzin ve yetki belgelerinin alınmasında avantaj sağlar.
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ne geçiş için başlangıç adımıdır.

ŞİMDİ BAŞVURUN

ISO 14001

ISO 14001 Belge

ISO 14001 Belge

ISO 14001 Belge

ISO 14001 Belge