Tasarım Tescili

Türk Patent Enstitüsü; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasaım, coğrafi işaret tescilleri.

Hizmetler

Endüstriyel Tasarım Tescili

Sınai mülkiyet açısından Endüstriyel Tasarım; bir ürünün tümü, belirli bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu görünümdür. Bir tasarımın tescil belgesi ile korunabilir olması için yenilik ve ayırt edicilik unsurlarını üzerinde barındırması gereklidir. Şayet ürettiğiniz her özgün deseni / tasarımı endüstriyel tasarım tesciliyle korumazsanız, taklitlerinizin önüne geçemezsiniz.

Ülkemizde Endüstriyel Tasarımlar, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile korunmaktadır. Tescil başvurusu konusunda Türk Patent Enstitüsü tek yetkili kurumdur. Endüstriyel Tasarım Tescilleri, 5 yıllık süre boyunca hak sahibine koruma sağlar. Bu koruma gerekli harçlar yatırılarak 4 defa daha olmak üzere toplam da 25 sürebilir. Tescilli endüstriyel tasarımlar diğer taşınır ve taşınmaz mallar veya marka ve patentler gibi alınıp satılabilir, kiraya verilebilir hatta miras yoluyla nesilden nesle aktarılabilir.

ŞİMDİ BAŞVURUN

TPE

Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi

Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi

Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi