ISO 20000 IT Hizmetleri Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

Hizmetler

ISO 20000-1:2011

Bilişim Teknolojileri Hizmetleri Yönetim Sistemi

İş hayatımızda ve gündelik yaşantımızda bilgi teknolojileri büyük yer tutmaktadır. Sosyal, ticari ve bilimsel medyada adeta olmaz ise olmaz şartlardandır. Bilgi teknolojileri denildiğinde, internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis hizmetlerinden yazılım hizmetlerine kadar bir bilgi işlem biriminin sunabileceği tüm faaliyetleri kapsar. Bunca geniş kullanılan ve gittikçe yaygınlaşan ve de gelişen bir teknoloji mutlaka sürdürülebilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir olmalıdır.

Bu standardın amacı da bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılama yeteneklerini ve performanslarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir. Süreç tabanlı bir standart olup kalite veya bilgi güvenliği gibi standartlarla da entegre edilebilir.

Küresel olarak tanınırlılığı olan Bilgi Teknolojileri Hizmetleri standardı, BS 15000 modelinden ilham alınarak ve Ofis Yönetimi Kanunu'nun (0GC) Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) ile düzenlenen proses yaklaşımı tanımlamasıyla yaratılmıştır. ISO 20000 ister dış kaynaklı ister iç kaynaklı çalışan ve müşterilerine fayda sağlayarak bilgi teknoloji servislerinin ve alt yapılarının tutarlılığa kavuşturulması için tasarlanmıştır. Tüm bilgi işlem yönetimterinin etkinliğinin sağlanması için standard hizmet seviyesi yönetimi raporlaması, bilgi işlem hizmetlerinin bütçelenmesi ve hesaplar, bilgi güvenliği, tedarikçi, olay, değişikliklerin yönetimi gibi pek çok konuda anahtar süreçleri temel almıştır.

Bilgi teknolojisi hizmeti sunan (yazılım, donanım, internet, altyapı, teknik servis, veri tabanı, arşivleme, yedekleme vb) tüm bağımsız veya bir kuruluşun bünyesinde bulunan birimler bu standartta belgelendirme için başvurabilirler.

ISO 20000 Bilişim Teknolojileri Hizmetleri Yönetim Sistemi'nin Faydaları:
• Teknolojik bütünlüğün yaratılması ve daha net ifade edilmesi,
• Teknolojik gelişmelere daha kolay entegrasyon sağlanması,
• Bilgiye dayalı süreçlerin daha etkin ve kapsamlı kılınması,
• Ciddi rekabet avantajı yaratması,
• İş sürekliliğinin sağlanması,
• Bilgi varlıklarının ve bilgiye dayalı kabiliyetlerin ölçülebilmesi,
• Bilginin daha etkin korunması ve yönetilmesine imkan vermesi,
• Yüksek prestij sağlaması,
• Ürün ve hizmet sunumunda tutarlı bir yapı sergilenmesi,
• Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma,
• Genel verimliliğin ve karlılığın artması,
• Genel performansın sürekli iyileşmesi,

ŞİMDİ BAŞVURUN

ISO 20000

ISO 20000 Belge

ISO 20000 Belge

ISO 20000 Belge

ISO 20000 Belge