ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

Hizmetler

ISO 50001:2011

Enerji Yönetim Sistemi

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

Enerji kayıplarını ve artan maliyetleri yok etmenin anahtarı enerji tüketiminizi azaltmaktır. Bu, aynı zamanda Sera gazı Emisyonları (GHG) ile ilişkili yerel yükümlülüklere uyumunuzu da kolaylaştırır. Bunları başarmak için en iyi yol; enerji yönetimine sistematik bir yaklaşım sağlayan Enerji Yönetim Sistemi (EnYS)’dir. (ISO 50001 yayınlanmadan once BS EN 16001 olarak bilinmekteydi.)

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları:
• Görünen ve görünmeyen enerji maliyetlerini azaltır.
• Sera gazı emisyonlarınızı düşürmenizi sağlar.
• Sürdürülebilir çevre katılımınızı göstermenize yardımcı olarak itibarınızı artıracaktır.
• Baz enerji tüketiminizi anlamınızı sağlayacak süreçlerin uygulanmasında yardımcı olur.
• Aksiyon planlarınızı oluşturmanızı sağlar.
• Tüketiminizi azaltmak için hedef belirlemenizi ve enerji performans göstergelerini oluşturmanızı sağlar.
• Enerji perfomansınızı geliştirmek için ise iyileştirme fırsatlarını belirler, önceliklendirir ve kayıt altına alır.
• Çevrenin korunmasına yardımcı olur.
• Kaynakların etkin kullanımında etkin rol oynar.
• Kurumların mevzuata uyumunu kolaylaştırır.
• Enerji temininde güven ve süreklilik sağlar.
• Kurumların enerjide alternatif çözümlere yönelmesini sağlayarak, pahalı kaynaklara bağımlılığını azaltır.

ŞİMDİ BAŞVURUN

ISO 50001

ISO 50001 Belge

ISO 50001 Belge

ISO 50001 Belge

ISO 50001 Belge