ISO 31000 Risk Yönetimi

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

Hizmetler

ISO 31000:2009

Risk Yönetim Sistemi

Günümüz ekonomisinde gittikçe artan belirsizlik işletmelerin sürdürülebilir rekabet gücünü derinden etkilemektedir. Hedeflere ulaşmada belirsizliğin yaratacağı olası risklerle baş etmek, hatta fırsatlara dönüştürme yeteneğini kazanmak için risk yönetimi kritik bir disiplin haline gelmiştir. Küresel ölçekte sıklıkla yaşanan krizler de şirketlerin sürdürülebilirliğini güvenceye almak amacıyla; risklerini sistematik ve disiplinli bir şekilde yönetmelerini gerektirir.

ISO 31000; kurumların hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, potansiyel risklerinin sistematik olarak değerlendirilmesi ve olası zararların etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar verilmesini sağlayan bir yönetim sistemi standardıdır.

Risk Yönetimi; farklı birimlerde tespit edilen ve farklı etkileri olan ancak birbirini etkileyen risklerin, tutarlı ve kurum için en optimal şekilde yönetilmesi ve kurum genelinde ortak risk algısının oluşturulmasını sağlar.

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi'nin Faydaları:
• Organizasyon birimlerinde sorumluluk yaratma
• Açıklık ve şeffaflık kültürünü güçlendirme
• Süreçlerin etkin bir şekilde ve önleyici yaklaşımla yönetilmesi
• Farkındalığı arttırma
• Etkin kaynak planlama
• Yönetsel karar verme ve gözetim süreçlerini iyileştirme
• Sürdürülebilir karlılığın sağlanması

ŞİMDİ BAŞVURUN

ISO 31000

ISO 31000 Belge

ISO 31000 Belge

ISO 31000 Belge

ISO 31000 Belge