INTERCERT

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

INTERCERT Uluslararası Belgelendirme ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Eskişehir ve komşu illeri başta olmak üzere tüm Türkiye'de yüzlerce kuruma endüstriyel belgelendirme, danışmanlık ve eğitim alanlarında hizmet vermektedir.

Kurumun asli faaliyet konusu yönetim sistemleridir. Kalite yönetim sistemi ve ek modüllerinin kurulmasında, yürütülmesinde ve belgelendirilmesinde sektör temsilcilerine yardımcı olarak, kalite bilincinin artması ve yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Yurtdışı menşeili belgelendirme ve denetim temsil ve yetkilerinin yanı sıra, Türkiye ve dünyadan pek çok kuruluşu içine alan ve hizmet kalemlerinin tamamını kapsayan uluslararası bir partnership networküne sahiptir. Bununla beraber geniş ve deneyimli kadrosunun getirdiği güçle, uzmanlık alanı ve yetkisi dahilinde yer alan; ürün, hizmet, sistem, sınai haklar ve diğer pek çok konuda belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermekte ve bu sayede müşterilerine güvenilir ve bütünleşik çözümleri tek adresten sunabilmektedir.

INTERCERT belgelendirme ve danışmanlık kapsamındaki faaliyetlerine paralel olarak, aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak çalışmaktadır. Verdiği eğitimler ile şirketlerin, sektörlerin, odaların, derneklerin, üniversitelerin, belediyelerin ve profesyonellerin, yönetim sistemleri ve diğer alanlarda gelişmeleri ve ilerlemelerine zemin hazırlamaktadır. Kurum ayrıca bölgenin ilk ve tek pazarlama eğitim kulübü olan 4P Marketing Akademi'yi de bünyesinde bulundurmakta ve periyodik yürütülen programlarla marketing kavramının ve temel ilkelerinin tabana yayılmasında öncülük etmektedir.

Tüm bu faaliyet alanlarında bölgesinin en etkin ve saygın kurumlarından biri olarak anılmaktan kıvanç duyan INTERCERT, bu profilin getirdiği sorumluluk ve misyonu gerçekleştirmek adına; portföyü ve deneyiminden gelen güçle yalnızca müşterilerine değil, tüm sektöre ilerleme ve çözüm fırsatları sağlayacak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda yerli ve yabancı resmi kuruluşlar ve otorite gruplar ile işbirlikleri ve projelere imza atan kurum; bilginin paylaşımı, teknoloji transferi, sektörel etiğin tayini ve farkındalığın yayılmasını sağlayarak, bölgesel kalkınma ve gelişime katkıda bulunmayı görev addetmektedir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MİSYONUMUZ
Uluslararası networküyle hızlı ve doğru hizmet üreten ve zoru kolay kılan bir kurum olarak; dürüst ve ilkeli danışmanlığın ve kalitenin gerçek temsilcisi olmak üzere buradayız.

VİZYONUMUZ
Sadece kurumların değil; sektörlerin ve standartların gelişiminde de kilit rol oynayan, Türkiye'nin proaktif ve lider belgelendirme kuruluşu olmak için çalışıyoruz.

MOTTOMUZ
"İşinizin kalitesini, iş yaptığınız insanlar belirler."

DEĞERLERİMİZ
Kalite, Kalite ve yine Kalite
Dürüstlük ve Güvenilirlik
Bilgi, Uzmanlık ve Yetkinlik
Müşteri Odaklılık ve Mutlak Memnuniyet
Profesyonellik ve Sorumluluk Bilinci
Gizlilik ve Müşteriye Sadakat
Mutlu ve Nitelikli Ekip
Yenilikçilik ve İnovasyon
Tutku, Başarı ve Liderlik
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KALİTE POLİTİKAMIZ

INTERCERT bütün faaliyetlerini “Aslolan Kalitedir” ilkesiyle, bağlı bulunduğu ve kendi belirlediği standartlardan ödün vermeden ve
birincil kurumsal değeri olan “Kalite” odaklı şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede, kurumsal değerlerimizi de şekillendiren aşağıdaki ilkeleri, kalite politikamızın temel esasları olarak kabul eder ve bu esaslara mutlak bağlılığı taahhüt ederiz:

Tarafsız ve bağımsız bir kurum olarak; tüm faaliyetlerimizi itinalı ve düzgün şekilde gerçekleştirecek
ve doğru çözümler sunarak dürüst, ilkeli ve güvenilir danışmanlığın gerçek temsilcisi olacağız.

En önemli sermayemiz ve gücümüzün dayandığı temel kaynak, bilgimizdir. Bilginin yılmaz takipçisi olacak,
tüm faaliyetlerimizi uzman ve yetkin şekilde yürüterek sektörün otorite kurumlarından biri olmayı sürdüreceğiz.

Müşterilerimizin her biri INTERCERT ailesinin birer ferdidir. Bu yüzden onların gerçek istek ve gereksinimlerini tespit ederek,
onlar için en doğru, sürdürülebilir ve kapsamlı çözümleri sunacak ve ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak karşılandığından emin olacağız.

Tüm çalışmalarımızı profesyonellik anlayışına bağlı kalarak yapacak, statümüzün ve gücümüzün getirdiği sorumluluğun
bilincinde hareket edecek, yasal mevzuat ve yükümlülüklere uyacak, verdiğimiz sözleri mutlaka tutacak
ve işlerimizi hızlı ve doğru biçimde neticelendireceğiz.

Müşteri bilgilerini her daim koruyup gözetecek, özellerine ve ticari mahremiyetlerine saygı gösterecek,
haklarının takipçisi ve savunucusu olacak ve bize duyulan itimadın hakkını vereceğiz.

Adil ve heyecan veren bir kurum hüviyetiyle, çalışanlarımızın hak ve beklentilerini karşılayacak,
“Her kurum çalışanları kadar vardır.” ilkesiyle onların bilgi ve yetkinliğini artırmayı vazife addedecek, global networkünün yanı sıra
sektörün en saygın ve nitelikli ekibine sahip olan ve profesyonel anlamda gıpta ile bakılan bir kurum ve aile olmayı sürdüreceğiz.

Verdiği hizmetler ile mikro ve makro ilerlemeye katkıda bulunan bir kurum olarak;
bu misyonunun gerektirdiği şekilde yeniliğin, yaratıcılığın ve gelişimin her zaman savunucusu ve uygulayıcısı olacak,
çalışanlarının katılımını da teşvik ederek kurumsal faaliyet ve süreç iyileştirmelerini daimi kılacağız.

Kurumumuz, sahip olduğu hedef ve değerlerin tamamında, bölgesinin sektörel lideri olma vizyonuna sahiptir.
Bu doğrultuda; işini tutkuyla yapmakta, üstlendiği her sorumluluk ve verdiği her sözün altından istisnasız başarıyla kalkmayı bilmektedir.
Nitekim tutku başarıyı, başarıysa liderliği getirir.