ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990

Hizmetler

ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Güvence Sisteminin (ISO 9001) amacı tüm kuruluşu, kaliteyi doğrudan veya dolaylı etkileyen aşamaları ele alıp, kalitenin sürekliliğini sağlamak ve kuruluşun hedeflenen kalite düzeyini en düşük maliyetle elde edebilmesini sağlayacak çabaları başlatmak, koordinasyonu sağlamak ve sonuçları sürekli izleyerek, gereken önlemleri almaktır. ISO 9001’in temelinde ürün veya hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatları görev ve sorumluluk tanımlarının belirtilmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmeyle kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımı ile korunması yatmaktadır. Kısaca, kalitenin, müşterinin güvenle satın alabileceği ve uzun bir süre güven ve tatminle kullanabileceği şekilde sağlanması demektir.

ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu (ISO)tarafından uluslararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır:

• Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.
• Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
• Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
• Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
• Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşu netkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
• Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
• Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
• Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin Faydaları:
• Uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 belgesi ile piyasa koşullarında rekabet şansının artması,
• Pazar payının genişlemesi,
• Uluslararası ticari avantajlardan yararlanılması,
• Ürün veya hizmet sunumunda tutarlı bir yapı sergilenmesi,
• Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet sunumu,
• Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma,
• Verimliliğin ve karlılığın artması,
• Müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi,
• Müşterilerle aynı dilin konuşulması,
• Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum profili kazanılması,
• Genel performansın sürekli iyileşmesi,
• Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetlerin azalması,
• Firma içi iletişimin gelişmesi,
• Çalışanların katılıma teşvik edilmesi.

ŞİMDİ BAŞVURUN

ISO 9001

ISO 9001 Belge

ISO 9001 Belge

ISO 9001 Belge

ISO 9001 Belge

ISO 9001 Belge

ISO 9001 Belge