Belgelendirme & Danışmanlık

Yönetim Sistemleri: ISO9001 ISO22000 OHSAS18001 ISO14001 ISO27001 ISO50001 ISO16949 AS9100 ISO15085 ISO13485 ISO10002 ISO31000 ISO17025 ISO 17024 ISO17020 ISO26000 ISO28001 ISO20000 ISO18513 ISO29990
ISO
Yönetim Sistemleri Kalite yönetim sistemi ve gıdadan çevreye, iş güvenliğinden bilgi güvenliğine, enerjiden sektörel standartlara kadar tüm ek sistem modülleri belgelendirme.
İç Tetkik
Denetimler Yetkilendirilmiş birinci taraf denetimleri (harici sistem iç tetkiği), ikinci taraf denetimleri (tedarikçi denetimi) ve üçüncü taraf denetimleri (ön denetim).
CE Markalama
CE İşareti Ürün direktifleri kapsamında analiz, teknik dosya hazırlama, onaylanmış kuruluş testleri, deklerasyon yayınlama ve
CE belgelendirme.
TSE Belgesi
TSE & TSEK Türk Standartları Enstitüsü'nce yapılan TSE (Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi) ve TSEK (Kriterlere Uygunluk Belgesi) ürün test ve belgelendirmeleri.
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
TSE HYB & SSHYB Türk Standartları Enstitüsü'nce yapılan HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) ve SSHYB (Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi) hizmet belgelendirmeleri.
G Belgesi
G İşareti CE'ye tabi olmayan yapı malzemelerinin ilgili direktif ve normlara uygunluğunu gösteren, yönetmeliğe bağlı ürün belgelendirmesi.
HACCP
Gıda Üretim İzni HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) kapsamında Tarım İl Müdürlüğü denetimlerine hazırlık, sistem kurulumu ve personel sertifikasyonu.
Helal Belgesi
Helal Gıda Bütün gıda üreticileri, tedarikçiler ve restoranlar için Helal Gıda sertifikasyon kriterlerine uygun sistem kurulumu ve danışmanlığı, ürün testleri ve belgelendirme.
RoHS Belgesi
RoHS Çevreye ve insan sağlığına etkileri açısından elektrikli ve elektronik eşyaların kullanım ve malzeme kısıtlamalarına ilişkin uluslararası ürün belgelendirmesi ve testleri.
Kuzey Amerika İhracat Belgeleri
UL & CSA Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya her türlü ürünün ihracatı ve satışı için temel şartlardan biri olan onay ve belgelendirme işlemleri.
Rusya İhracat Belgesi
GOST-R Rusya sınırları içerisinde toptan veya perakende satışı ve dolaşımı yapılacak her türlü ürün için, Türk ihracatçılardan da istenen ürün belgesi.
Ukrayna İhracat Belgesi
UKR-SEPRO Ukrayna sınırları içerisinde toptan veya perakende satışı ve dolaşımı yapılacak her türlü ürün için, Türk ihracatçılardan da istenen ürün belgesi.
Fransa XXXXXXXX Belgesi
CSTB FIIIRAAAANNNNSSAAAAA sınırları içerisinde toptan veya perakende satışı ve dolaşımı yapılacak her türlü ürün için,
E Belgesi
E İşareti Karayolu araçlarının ve teknik bileşenlerinin ilgili direktif ve normlara uygunluğunu gösteren, tebliğ kapsamındaki ürün belgelendirmesi.
Barkod Tescili
Barkod Tescili Kurumların küresel EAN-UCC ve ulusal TOBB-GS1 sistemlerine üyelikleri, ürünlerin uluslararası barkod sistemine kaydı ve barkod numaralarının temini.
Patent
Patent & Faydalı Model Buluş, aparat, gıda ve ürün geliştirmelerin, ulusal ve uluslararası düzeyde patent ve faydalı model tescilleri, lisanslanması, devri ve korunması.
Registered Trademark
Marka Tescili Marka, logo, slogan, ses ve coğrafi işaretlerin, ulusal ve uluslararası düzeyde tescili, lisanslanması, devri, takibi, yenilenmesi ve korunması.
Tasarım
Endüstriyel Tasarım Ürün şeklinden desenlere, sınai çizimlerden konsept ve dekorasyona tüm endüstriyel tasarımların tescili, lisanslanması, devri, yenilenmesi ve korunması.
İSG OSGB
İş Sağlığı Güvenliği 6331 sayılı kanun kapsamında temel İSG sistemi kurulumu, risk analizleri, personel eğitimleri ve OHSAS 18001 sistemlerinin 6331 yükümlülüklerine entegrasyonu.
ÇSGB İthalat İzni
İSGÜM İthalat İzni Kimyasal ürünlerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki ithalat kısıtlama ve kriterlerine yönelik ÇSGB - İSGÜM ithalat izin ve kontrol belgelendirmesi.
Tip Onay Belgesi
Tip Onay Muafiyeti Tip Onay Yönetmeliği'nin kapsamı dışında kalan karayolu araçlarının muafiyetinin ispatlanması ve ithalat izni için bakanlık ve enstitü tarafından verilen belgeler.
Ziraat Bankası
Zirai Kredilendirme Tarımsal ürün, alet ve makine üreticilerinin, zirai desteklerden faydalanan çiftçiye satış yapabilmesi için zorunlu olan GTHB - BÜGEM belgelendirmesi.
Proje Danışmanlığı
Proje & Destek KOSGEB, BEBKA, Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve benzeri ulusal ve uluslararası destek, teşvik, kredi ve hibe programları için proje danışmanlığı.
Bakanlık
Bakanlık İzinleri Ürün ve hizmetler için Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklarından ve bağlı birimlerinden alınan tüm üretim, sunum, satış, sınıflandırma, ithalat ve ihracat onay ve izinleri.
Yerli Malı
Yerli Malı Belgesi TOBB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen Yerli Malı Belgesi, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi işlemleri.
Personel Belgelendirme
Personel Sertifikasyonu Profesyonellerin ihtisaslarına, kariyer hedeflerine ve mesleki yükümlülüklerine göre resmi veya gönüllülük esaslı personel sertifika programları.
Belgelendirme Hizmetleri
Diğer Belgelendirme Hizmetleri Ana faaliyet kalemleri dışında kalan diğer ürün, hizmet, sistem, personel ve süreçlere yönelik danışmanlık ve belgelendirme.